Forsiden / Tjenester / Mottak av alarmer

Mottak av alarmer

(Tjenesten gjelder bare i Mo Industripark og tilknyttet næringspark)
MIP Sikkerhetssenter har et etablert mottak for alarmer. Vi kan ta i mot alle typer alarmer fra industriparken. Eksempelvis har vi etablert brannalarmer, tyveri- og innbruddsalamer, trygghetsalarmer og tekniske alarmer. Vår faste kasernerte styrke rykker ut 24 timer i døgnet etter en utarbeidet aksjonsplan. I denne aksjonsplanen beskrives også rapporteringsrutiner, kontaktpersoner med telefonnummer el. Vi er aldri langt unna og har en aksjonstid på maksimum 5 minutter.

Vi fakturerer ikke når vi rykker ut på en hendelse. Det betyr at hvis du skulle være uheldig å utløse alarmen ved en feil, så koster det ikke noe.