Forsiden / Tjenester / Kontroll og vedlikehold av slangeposter(NS-EN 671-3)

Kontroll og vedlikehold av slangeposter(NS-EN 671-3)

For å opprettholde brannsikkerheten i bygg og virksomheter, må det foretas regelmessig kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slokkeutstyret. Dette må skriftlig dokumenteres.(Konf. §2-4 i "Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" FOBTOT).
MIP Sikkerhetssenter utfører årlig vedlikehold av brannslokkingsutstyr etter NS-EN 671-3 for brannslangetromler. Etter utført vedlikehold utstedes skriftlig vedlikeholdsrapport, og alle poster merkes ihht. krav.
MIP Sikkerhetssenter er godkjent som kompetent virksomhet ihht. "Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell".
Har du en avtale med MIP Sikkerhetssenter, kommer vi og gjør kontrollen i din virksomhet. Vi har lang erfaring innen forebyggende brannvern, og vet hva vi skal se etter og kan gi gode råd for å forebygge en brann og sikre personellet hvis uhellet slkulle være ute.

" NS-EN 671-3, standard for vedlikehold av brannslangetromler"
Europeisk standard for kontroll og vedlikehold av slangetromler og slangesystemer. Sikrer at utstyret fungere ved en første innsats for å slokke en brann før kraftigere midler må iverksettes. Gjelder alle typer bygg uansett byggets bruk. Årlig inspeksjon og vedlikehold av slangetromler skal utføres av en kompetent person. Slangen skal være fullstendig utrullet og trykksatt. Alle slanger trykksettes med høyeste driftstrykk hvert 5. år. For å opprettholde CE-godkjenningen på brannslangetromler må det benyttes deler som er i samsvar med den aktuelle standarden og som er levert og godkjent av leverandør