Forsiden / Tjenester / Kontroll og vedlikehold av røykdykkerutstyr

Kontroll og vedlikehold av røykdykkerutstyr

Røykdykkerutstyr er et produkt som beskytter mennesker i ulike sammenhenger og til tider under særdeles ekstreme forhold. Det er derfor livsviktig at dette blir jevnlig kontrollert og ettersett av kyndig personell. Dette er også et krav ihht. lov og forskrift. Den som har ansvaret for dette i virksonheten må derfor forsikre seg om at de målinger og analyser som foretaes utføres av kyndige personer. MIP Sikkerhetssenter har sertifisert personell og nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre dette.
Vi utsteder selvfølgelig påkrevd dokumentasjon i denne forbindelse.