Forsiden / Tjenester / Kontroll og vedlikehold av håndslokkere(NS 3910)

Kontroll og vedlikehold av håndslokkere(NS 3910)

For å opprettholde brannsikkerheten i bygg og virksomheter, må det foretas regelmessig kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slokkeutstyret. Dette må skriftlig dokumenteres.(Konf. §2-4 i "Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" FOBTOT).
MIP Sikkerhetssenter utfører årlig vedlikehold av brannslokkingsutstyr etter NS 3910 for håndslokkere. Etter utført vedlikehold utstedes skriftlig vedlikeholdsrapport, og alle poster merkes ihht. krav.
MIP Sikkerhetssenter er godkjent som kompetent virksomhet ihht. "Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell".
Har du en avtale med MIP Sikkerhetssenter, kommer vi og gjør kontrollen i din virksomhet. Vi har lang erfaring innen forebyggende brannvern, og vet hva vi skal se etter og kan gi gode råd for å forebygge en brann og sikre personellet hvis uhellet slkulle være ute.

"NS 3910 standard for vedlikehold av håndslokkere"
Standarden fastsetter krav til vedlikehold av alle typer håndslokkere og krav til kompetanse hos dem som skal utføre vedlikeholdet. Vedlikholdet utføres av vårt personell som alle innhar Grønt bevis - fullverdig kompetanse, i henhold til retningslinjer utarbeidet av "Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell".