Forsiden / Tjenester / Kontroll og testing av luftkvalitet

Kontroll og testing av luftkvalitet

Hvis man skal jobbe i miljøer der pusteluften ikke inneholder tilstrekkelig oksygen, minst 19,5%, eller i miljø der forurensingens art og konsentrasjon ikke er kjent, er luftforsynt åndedrettsvern det eneste som holder mål.
Felles for dette utstyret er at det brukes luft fra et ikke forurenset område. Enten ved medbragt pusteluft på flaske/beholder eller ved å benytte et lavtrykksanlegg med slange og maske. I disse tilfeller er det selvfølgelig strenge krav til at den luften vi puster skal være fri for olje, karbondioksid(CO2) og kullos(CO), og med et moderat innhold av fuktighet. Det er krav til dokumentert kontroll og testing av luftkvalitet både på lav og høytrykksanlegg. Vi har utstyr og kompetanse til å teste luftkvaliteten fra din kompressor/luftkilde.

I tilegg til å teste luftkvaliteten, må det etableres skriftlige rutiner for vedlikehold.(Filterskift, avtapping av kondens etc.) Dette reguleres ihht. arbeidstilsynets forskrifter, henholdsvis forskrift 441 og 192(Bestillingsnummer). Nyttig veiledning finnes også i veiledningen"Trykkluft til ånddrettsvern" av Norsk Yrkeshygienisk Forening.