Forsiden / Tjenester / Brannvernlederoppgaver

Brannvernlederoppgaver

Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Dette medfører en rekke oppgaver som eier/virksomhetshaver må forholde seg til. MIP Sikkerhetssenter er engasjert som "operative brannvernledere" i mange objekter/virksonheter. Da har eier/virksomhetshaveren en avtale med MIP Sikkerhetssenter der vi går inn og utfører disse oppgavene på dennes vegne. Vi har systemene som kreves på plass, og vi har den nødvendige kunnskap for effektivt gjøre en god brannforebyggende jobb.
Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtale. Dette betyr ikke at eier skal utføre alle plikter selv, men at han skal påse at de blir utført. Dette kan vi tar oss av på en rimelig og effektiv måte.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) er den forskrift som brukes i det brannforebyggende arbeid. Det er denne forskriften brannvesenet fører tilsyn etter. Her stilles det blant annet krav om periodisk vedlikehold av branntekniske innretninger, kontroll av brannskiller, rømningsveier, håndslokkere etc. Vi utfører alt dette, og utsteder dokumentasjon ihht. forskriftens krav. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, så vil du nok oppdage at det kan være et kostnadseffektivt tiltak som gir god brannsikkerhet.