Forsiden / Produkter / Brannslukkere

Brannslukkere

Vi leverer alle produkter brannslokkere fra Skuteng sitt sortement.
En håndslokker skal være merket med en bokstav(A/B/C)hvilken type brann det egner seg mot. De enkelte bokstaver står for følgende:
A : Egnet til å slukke brann i faste organiske materialer. (Tre, papir, tekstiler osv.)
B :Egnet til å slukke brann i væsker.(Bensin, olje, lakk, maling osv.)
C :Egnet til å slukke brann i gasser.(Propan, butan, metan osv.)
De forskjellige typer med brannslokkere har sine fordeler og ulemper. Vi kan i hovedsak dele brannslokkere inn i 3 kategorier:

 • Pulverslokkere
 • CO2-slokkere
 • Skumslokkere

Rent generelt kan vi skissere opp følgende fordeler/ulemper med å benytte seg av de forskjellige slokkemiddel:
Fordeler med pulver

 • Godt egnet som slokkemiddel på de fleste materialer
 • Lett å ta med seg
 • Enkelt å bruke
 • Frostsikkert

Ulemper med pulver

 • Forurensende, arbeidskrevende etter bruk(Restverdiredning)
 • Begrenset mengde slokkemiddel
 • Ikke kjølende slokkeffekt, oftest krav til etterslukking med vann

Fordeler med CO2

 • Ikke etterarbeid(Restverdiredning)
 • Lett å ta med seg
 • Enkelt å bruke
 • Frostsikkert

Ulemper med CO2

 • Effektiv kun i en tidlig fase av brannen
 • Begrenset mengde slokkemiddel
 • Ikke kjølende slokkeffekt, oftest krav til etterslukking med vann

Fordeler med skum

 • Lite etterarbeid(Restverdiredning)
 • Lett å ta med seg
 • Enkelt å bruke
 • Både kvelende og kjølende effekt, ikke behov for etterslokking

Ulemper med skum

 • Ikke frostsikkert
 • Uegnet på gassbranner
 • Begrenset mengde slokkemiddel