Forsiden / Om oss / Industrivernberedskapen i Industriparken

Industrivernberedskapen i Industriparken

Mo Industripark har et felles Industrivern bestående av personell fra de største bedriftene i parken. Industrivernstyrken ledes av 2 personer kasernert ved brannstasjonen i MIP. Ved en alarm rykker disse ut sammen med personell fra de indstrivernpliktige bedriftene. Disse utgjør en førsteinnsatsgruppe på minimum 5 personer. Industrivernet har krav til å være utrykningsklare 5 minutter etter en alarm.

Har du spørsmål om industrivernet i Mo Industripark, så ta gjerne kontakt med Industrivernleder Richard Erlandsen på tlf: +47 75 13 63 80, eller send en mail til Industrivernleder

Hvis du har generelle spørsmål om industrivern, kan du kontakte Nærlingslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). Her finner du en link til deres hjemmeside.NSO

Industrivernet består av følgende bedrifter, og har følgende bemanning:

Mo Industripark, brannstasjonen:

Sikkerhetssjef/Industrivernleder for det felles industrivern

8 kasernerte utrykningsvakter, tverrfaglig utdannet innen Røykdykking/førstehjelp/brannvern og innsatsledelse.

Utrykningsvaktene er fordelt på 4 skift a. 2 personer.

Celsa Armeringsstål

Minimum 20 industrivernpersonell, tverrfaglig utdannet innen Røykdykking/førstehjelp/brannvern.

Industrivernpersonellet er fordelt på 5 skift a. 4 personer.

Fesil Rana Metall

Minimum 15 industrivernpersonell, tverrfaglig utdannet innen Røykdykking/førstehjelp/brannvern.

Industrivernpersonellet er fordelt på 5 skift a. 3 personer.

GMN

Minimum 15 industrivernpersonell, tverrfaglig utdannet innen Røykdykking/førstehjelp/brannvern.

Industrivernpersonellet er fordelt på 5 skift a. 3 personer.

Miras Solution AS

Minimum 3 personer, tverrfaglig utdannet innen brannvern og førstehjelp.

Industrivernpersonellet er dagtidsbemannet

MoMek Group

Minimum 3 personer, tverrfaglig utdannet innen brannvern og førstehjelp.

Industrivernpersonellet er dagtidsbemannet

Rana Industriterminal

Minimum 3 personer, tverrfaglig utdannet innen brannvern og førstehjelp.

Industrivernpersonellet er skiftpersonell.

Mo Industritransport

Minimum 3 personer, tverrfaglig utdannet innen brannvern og førstehjelp. Personellet bidrar i det felles industrivern med større maskiner, frontlastere, kranbil etc.

Wasco Coating AS

Minimum 3 personer og innsatsleder, tverrfaglig utdannet innen brannvern og førstehjelp.

Industrivernpersonellet er dagtidsbemannet

AGA AS

4 personer, fagpersonell innenfor teknisk tjeneste gassdistribusjon.