Forsiden / Om oss / Brannstasjonen MIP

Brannstasjonen MIP

MIP Sikkerhetssenter er

lokalisert ved brannstasjonen i Mo Industripark, som du finner rett ved hovedinnkjøringen til parken. Personellet innehar bred kompetanse, og har lang erfaring innenfor opplæring i brannvern, øvelser og ulykkes-forebyggende arbeide. Brannstasjonen har 2 personer i helkontinuerlig beredskap på brann og ambulanse.

Kontrollvirksomhet

Sikkerhetssenteret skal til enhver tid inneha en kompetanse og være sertifisert for å kunne ta reparasjoner og kontroll på røykdykkerutstyr. Her inngår også trykkprøvingskontroller av trykkluftflasker og beholdere, samt luftfylling av kontrollert pusteluft.

Myndighetene har satt et krav til bedrifter at håndslokkere skal være kontrollert en gang pr. år. Denne kontrollen kan utføres ved sikkerhetssenteret.

Nødvendig dokumentasjon i henhold til gjeldende standarder medfølger alltid slike kontroller.

Her fra røykdykkerkurs i februar -08: