Forsiden / Om oss

Om oss

MIP Sikkerhetssenter

MIP Sikkerhetssenter er lokalisert ved brannstasjonen i Mo Industripark, som du finner rett ved hovedinnkjøringen til parken. Personellet innehar bred kompetanse, og har lang erfaring innenfor opplæring i brannvern, øvelser og ulykkes-forebyggende arbeide. Brannstasjonen har 2 personer i helkontinuerlig beredskap på brann og ambulanse, i tillegg til driften av kurs og øvelsesenteret.

Kontrollvirksomhet

Sikkerhetssenteret skal til enhver tid inneha en kompetanse og være sertifisert for å kunne ta reparasjoner og kontroll på røykdykkerutstyr. Her inngår også trykkprøvingskontroller av trykkluftflasker og beholdere, samt luftfylling av kontrollert pusteluft.

Myndighetene har satt et krav til bedrifter at håndslokkere og slangeposter skal være kontrollert en gang pr. år. Denne kontrollen kan utføres ved sikkerhetssenteret.

Nødvendig dokumentasjon i henhold til gjeldende standarder medfølger alltid slike kontroller.

Kurssenteret

Kurssenteret, ved brannstasjonen i Mo Industripark har møterom, dusj og garderobeanlegg. Øvelsesenteret, som ligger ca. 100 meter fra brannstasjonen, gir anledning til praktiske øvelser i brannvern, redning og røykdykking i egen containerrigg.

Øvelser i den enkelte bedrift

Ved ekstern opplæring og øvelser benyttes mobilt utstyr. Det er mulig å utføre slokking med vann, skum, co2 og pulver på væske og faste materialer.

Fordelene ved opplæring og øvelse i egen bedrift er av stor betydning. Man får se hvordan røykutviklingen kan skje og øve søk og evakuering i eget miljø, der innsatsen er beregnet å foregå. Røykmaskin, røykdykkerutstyr, rømningsmasker, førstehjelpsøvingsdukker kan tas i bruk for å gjennomføre realistiske øvelser.