Forsiden / Kurs / Truckførerkurs

Truckførerkurs

Innledning:
Våre Truckførerkurs gjennomføres i henhold til offentlig godkjente læreplaner og dekker Arbeidstilsynets krav til truck- og sikkerhetsopplæring (FOR 1355, best.nr. 701 og FOR 1357, best. nr. 703; utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr).

Kurset dekker modulene 1.1. 2.2, 3.2 og 4.2, samt alle teoretiske og praktiske prøver.

Instruktørene som benyttes er sertifisert ihht. gjeldende krav i forskrifter satt av Arbeidstilsynet. Bedriften er godkjent av ASAS Sertifisering og underlagt årlig revisjon fra samme sertifiseringsorgan.

Truckførerkurset gjelder for trucker t.o.m. 10 tonn løftekapasitet i klassene T1, T2 og T4.

Klasseinndeling, trucker inntil 10 tonn lastekapasitet:

T1: Lavtløftende plukktruck, palletruck m/permanent førerplass

T2: Skyvemasttruck, støttebenstruck

T3: Svinggaffel og høytløftende plucktruck, sidestablende og førerløftende truck

T4: Motvektstruck

T5: Sidelastere

C1: Teleskoptruck

C2: Rundtomsvingende teleskoptruck

Pris kr. 6800.- pr. deltaker. Kurset går over 5 dager.

Dersom praktisk del (20 timer) arrangeres med ”fadderordning” i bedriften, er prisen kr. 4.600,-.

Målgruppe:
Personer over 18 år med behov for å kunne betjene en truck på fast eller tilfeldig basis. Deltakerne må være psykisk og fysisk skikket, med god hørsel og godt syn.

Målsetting:
Målsettingen er å gi deltakeren en god grunnopplæring i sikker bruk av truck.
Opplæringen skal gi elevene god innsikt i kjøreteknikk og prinsippene for truckens konstruksjon og virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Dokumentasjon
Etter gjennomført kurs og bestått oppkjøring sender vi inn dokumentasjonen og Truckførerbevis(Kompetansebevis) utstedes.

Kursinnhold:
-Arbeidsmiljø og HMS
-Praktisk kjøretrening
-Lover og forskrifter vedrørende bruk av truck
-Kjøreinstruks, trafikk og sikkerhetsbestemmelser
-Oppbygging, konstruksjon og virkemåte
-Vedlikehold, kontroll, riktig og sikker bruk av truck
-Farlig gods
-Teoretisk og praktisk prøve

Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator.