Forsiden / Kurs / Riggerkurs til oljeindustrien

Riggerkurs til oljeindustrien(OLF)

Rigger modul P-2.4 og P-4.4

Varighet: 48 timer (Inkl. egenstudie ca. 1,5 t /dag)

Forkunnskaper: Bestått modul 0-1.1 og G11(Stroppe og anhukerkurs)

Målgruppe: Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter transportabelt løfteutstyr og/eller manuelle/kraftdrevne vinsjer, taljer etc som benyttes ved horisontal og/eller vertikal forflytning av last.

Pris: 9.900.-

Kompetansekrav: NORSOK standard R-003-N offshore og R-005-N Petroleumsanlegg på land.
For å kunne utføre selvstendige riggeroperasjoner må du kunne dokumentere godkjent eksamen rigger modulP-2.4 og P-4.4. Denne opplæringen er ofte et av kravene som oljeselskapene setter for å ansette personell i bransjen.
I løpet av kurset får du både teoretisk og praktisk opplæring i bruken av taljer og vinsjer, fallsikringsutstyr, riggekonstruksjoner, innfestningsanordninger med mer. Fagplanen gir en detaljert beskrivelse av kursets innhold(Trykk linken under)

Lenke til Petroleumstilsynet sin opplæringsplan:

https://www.ptil.no/contentassets/5e49f36516b04ba7a1b6342123f1f793/p-2.4-p-4.4--enkle-lofteinnretninger-og-rigger.pdf

Dato for fastsatt kurs finner du i kurskalenderen på forsiden.

Riggerkurs