Forsiden / Kurs / Lean, Teamlederskolen

Lean, Teamlederskolen

Hva er Lean?

Lean er en måte å tenke på – idealet er en ”sløsefri” produksjon der drivkraften hele tiden er å korte leveringstiden til kunde. En tro på at dette kan oppnås gjennom stadig å forenkle prosessene i et miljø preget av respekt og involvering av alle ansatte. Lean ledelsesfilosofi har lang tidshorisont. Et mål er å utvikle ansatte med høy faglig og sosial kompetanse, riktige holdninger og adferd.

Hva er Teamlederskolen?

Teamlederskolen gjennomføres over 3 dager. Gjennom Teamlederskolen får man et godt innblikk i prinsipper, metoder og verktøy for å optimalisere verdikjeden i bedriften, og trening i å anvende metodikken i praksis. I denne prosessen er team-ledere en viktig brikke. Når kurset er bestått, skal deltakeren kunne fungere som Team-leder i bedriften.

Kursavgift: 8.900.-

Målgruppe

Personer og bedrifter som ønsker å lære om Lean-prinsippene, og som skal kunne fungere som en ressurs i bedriftens Lean-arbeid.

Dokumentasjon

Etter gjennomført kurs utstedes kursbevis.

Inkludert i kursavgiften er kaffe, varm lunsj og kursdokumentasjon.