Forsiden / Kurs / Industrivernkurs

Industrivernkurs

I forskrift om industrivern står det beskrevet hvilket ansvar og plikter som påhviler industrivernet. Industrivernet skal organiseres med innsatsleder og tilstrekkelig antall innsatspersoner for å kunne ivareta førsteinnsatsen ved uønskede hendelser. Innsatspersonellet skal til enhver tid være tilgjengelig i eller i umiddelbar nærhet til virksomheten slik at innsatsen kan iverksettes så raskt som mulig. Krav til opplæring varierer ut i fra den enkeltes bedrifts risiko. Våre kurs for industrivernpersonell er tilpasset NSO's krav til opplæring.

Industrivernleder skal ha kvalifikasjoner for å kunne organisere, dimensjonere og drifte industrivernet i virksomheten.

Innsatsleder skal ha god kunnskap om virksomheten og beredskapsplanen og ha kvalifikasjoner for å kunne lede egne innsatspersoner og samarbeide med nødetatene.

Innsatspersonene skal ha nødvendig kunnskap om virksomheten og beredskapsplanen og ha kvalifikasjoner for å håndtere virksomhetens uønskede hendelser.

Den enkeltes kvalifikasjoner skal dokumenteres skriftlig.

Vi kan tilby åpne kurs med en generell opplæring i de enkelte fagfelt. Dette vil som regel dekke de krav bedriften har til opplæring av industrivernpersonell. Hvis bedriften har avdekket spesielle risiko som ikke dekkes opp av våre generelle kurs, kan tileggsopplæring gis.

Nærmere informasjon om dette får du ved å ringe Sikkerhetssjef i Mo Industripark Richard Erlandsen på tlf: 75 13 63 80 eller sende en mail til Sikkerhetssjef Mo Industripark