Forsiden / Kurs / G8/G20, Lastebilkran

G8/G20, Lastebilkran

Modul 1.1 er en felles HMS-modul for all sertifisert opplæring. Modul 2.3 er opplæring i stropp- og anhuk. Modul 1.1 og 2.3 må være gjennomgått og bestått for kunne delta på modul 2.8 som gir den teoretiske opplæringen for lastebilkraner. Modul 3.8 er innføring i praktisk bruk av lastebilkraner. Modul 4.8 er mengdetrening og kan avvikles på fadderavtale i egen bedrift eller på senteret hos oss. Etter gjennomførte moduler med bestått teoretisk og praktisk prøve utstedes kranførerbevis (kompetansebevis) fra Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring.

Kursavgift:

Modul 1.1, 2.3 og 2.8: kr. 7.200.- (40 timer/5 dager)

Modul 3.8: kr. 3.800,- (8 timer/1 dag)

Modul 4.8: Pris etter avtale (24 timer)

Innledning og informasjon om kurset:

Kurset gjennomføres i henhold til offentlig godkjente læreplaner og dekker Arbeidstilsynets krav til sikkerhetsopplæring (FOR 1355, best.nr. 701 og FOR 1357, best. nr. 703; utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr).

Fellesteori for kran, truck og anleggsmaskin (modul 1.1): Årsaken til ulykker, Lover og forskrifter, Arbeidsutstyr, Sikkerhetsskilting og signalgiving, Ytre miljø, Forsikring og ansvar, Farlig gods.
Løfteredskap/stropping (modul 2.3): Lover og forskrifter, Sakkyndig kontroll, Løfteredskap, Kasseringsregler, Ståltau, Kjettingredskap, fiberstropper og sjakler. Bruk og valg av løfteutstyr, Signaler - tegn, Vektbedømmelse og Ståltau - heisetau.
G8: Lastebilkran - Teori (modul 2.8): Oppbygging av lastebilkraner, Lover og forskrifter, Mekanikk - krefter som virker på forskjellige konstruksjoner, Elektrisitet, Løfteutstyr, Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter, Oppstilling av kran, Signaler - tegn, Vektbedømmelse, Kranførerinstruks, Ståltau - heisetau, Tromler - ståltauskiver. G8: Lastebilkran - Innføring i praktisk bruk (modul 3.8): Hovedkomponenter og kontrollpunkter på lastebilkraner, overlastsikkerhetsutstyr, praktisk bruk av løfteredskaper, kjøreteknikk

Målsetting:

Målgruppen er personer over 18 år med behov for å kunne betjene lastebilkraner på fast eller tilfeldig basis. Målsettingen med kurset er å gi deltakeren en god grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner og løfteredskaper slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk unngås.

Dokumentasjon:

Etter gjennomført teorikurs, praktisk bruk (modul 3.8), mengdetrening (modul 4.8, 32 timer) og bestått oppkjøring sendes dokumentasjonen til SFS som utsteder Kranførerbevis (Kompetansebevis). Dokumentasjonen vil bli oppbevart i SFS og MIP Sikkerhetssenter sine databaser. Innsendte papirer oppbevares hos SFS i 3 år.

Inkludert i kursavgiften er kaffe, lunsj og kurskompendier.