Forsiden / Kurs / G4, Traverskran

G4, Traverskran

Kurs i bruk av G4 traverskraner, modul 1.1, 2.3, 2.7, 3.7 og 4.7:

Modul 1.1 er en felles HMS-modul for all sertifisert opplæring. Modul 2.3 er opplæring i stropp- og anhuk. Modul 1.1 og 2.3 må være gjennomgått og bestått for kunne delta på modul 2.7 som gir den teoretiske opplæringen for traverskraner. Modul 3.7 er innføring i praktisk bruk av traverskraner. Modul 4.7 (mengdetrening) kan avvikles på fadderavtale i egen bedrift eller på senteret hos oss. Etter gjennomførte moduler med bestått teoretisk og praktisk prøve utstedes kranførerbevis (kompetansebevis) fra Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring.

Kursavgift:

Modul 1.1, 2.3 og 2.7: kr. 7.200.- (40 timer/5 dager)

Modul 3.7: kr. 3.200,- (8 timer/1 dag)

Modul 4.7: Pris avtales (16 timer)

Innledning og informasjon om kurset:

Kurset gjennomføres i henhold til offentlig godkjente læreplaner og dekker Arbeidstilsynets krav til sikkerhetsopplæring (FOR 1355, best.nr. 701 og FOR 1357, best. nr. 703; utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr).

Fellesteori for kran, truck og anleggsmaskin (modul 1.1): Årsaken til ulykker, Lover og forskrifter, Arbeidsutstyr, Sikkerhetsskilting og signalgiving, Ytre miljø, Forsikring og ansvar, Farlig gods.
Løfteredskap/stropping (modul 2.3): Lover og forskrifter, Sakkyndig kontroll, Løfteredskap, Kasseringsregler, Ståltau, Kjettingredskap, fiberstropper og sjakler. Bruk og valg av løfteutstyr, Signaler - tegn, Vektbedømmelse og Ståltau - heisetau.
G4: Traverskran - Teori (modul 2.7): Oppbygging av traverskraner, Lover og forskrifter, Mekanikk - krefter som virker på forskjellige konstruksjoner, Elektrisitet, Løfteutstyr, Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter, Oppstilling av kran, Signaler - tegn, Vektbedømmelse, Kranførerinstruks, Ståltau - heisetau, Tromler - ståltauskiver. G4: Traverskran - Innføring i praktisk bruk (modul 3.7): Hovedkomponenter og kontrollpunkter på bro- og traverskraner, overlastsikkerhetsutstyr, praktisk bruk av løfteredskaper, kjøreteknikk

Målsetting:

Målgruppen er personer over 18 år med behov for å kunne betjene bro- og traverskran på fast eller tilfeldig basis. Målsettingen med kurset er å gi deltakeren en god grunnopplæring i sikker bruk av bro/traverskraner og løfteredskaper slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk unngås.

Dokumentasjon:

Etter gjennomført teorikurs, praktisk bruk (modul 3.7), mengdetrening (modul 4.7, 32 timer) og bestått oppkjøring sendes dokumentasjonen til SFS som utsteder Kranførerbevis (Kompetansebevis). Dokumentasjonen vil bli oppbevart i SFS og MIP Sikkerhetssenter sine databaser. Innsendte papirer oppbevares hos SFS i 3 år.

 

Inkludert i kursavgiften er kaffe, lunsj og kurskompendier.