Forsiden / Kurs / G11, stropp- og anhuk, modul 1.1 og 2.3

G11, stropp- og anhuk, modul 1.1 og 2.3

G11, modul 1.1 og 2.3:

Modul 1.1 er en felles HMS-modul for all sertifisert opplæring. Modul 2.3 er opplæring i stropping, anhuk og bruk av løfteredskaper. Etter gjennomførte moduler med bestått teoretiske prøve utstedes stropp-/anhukerbevis (kompetansebevis) fra Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring. Kurset er et selvstendig kurs, men også en del av kranføreropplæringen.

Kursavgift:

Modul 1.1 og 2.3: kr. 4.800.- (24 timer/3 dager)

Innledning og informasjon om kurset:

Kurset gjennomføres i henhold til offentlig godkjente læreplaner og dekker Arbeidstilsynets krav til sikkerhetsopplæring (FOR 1355, best.nr. 701 og FOR 1357, best. nr. 703; utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr).

Fellesteori for kran, truck og anleggsmaskin (modul 1.1): Årsaken til ulykker, Lover og forskrifter, Arbeidsutstyr, Sikkerhetsskilting og signalgiving, Ytre miljø, Forsikring og ansvar, Farlig gods.
Løfteredskap/stropping (modul 2.3): Lover og forskrifter, Sakkyndig kontroll, Løfteredskap, Kasseringsregler, Ståltau, Kjettingredskap, fiberstropper og sjakler. Bruk og valg av løfteutstyr, Signaler - tegn, Vektbedømmelse og Ståltau - heisetau.

Målsetting:

Målgruppen er personer over 18 år med behov for å kunne arbeide med stropp-/anhuk og løfteredskaper på fast eller tilfeldig basis. Målsettingen med kurset er å gi deltakeren en god grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskaper slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk unngås.

Dokumentasjon:

Etter gjennomført kurs sendes dokumentasjonen til SFS som utsteder Kranførerbevis (Kompetansebevis). Dokumentasjonen vil bli oppbevart i SFS og MIP Sikkerhetssenter sine databaser. Innsendte papirer oppbevares hos SFS i 3 år.

Inkludert i kursavgiften er kaffe, lunsj og kurskompendier.