Forsiden / Kurs / Fallsikring, dokumentert opplæring etter NS 9610 modul 1 og 2

Fallsikring, dokumentert opplæring etter NS 9610 modul 1 og 2

Modul 1: pris kr. 1.900.-

Modul 2: pris kr. 2.100,-

Avgift til Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS), kaffe og lunsj er inkludert i kursavgiften.

 

Innledning

Kursene ivaretar kravene i NS EN 9610:2020, OLF 113, AML §§ 2.1.1 og 4.1.1, Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, §§ 46A5, 47 og 48, Stillasforskriften, § 22, Internkontrollforskriften, § 5, pkt. 6 og Forskr. 524, § 8; krav til bruk av PVU.

Generelt

Kursene skal forebygge ulykker ved arbeid i høyden (modul 1) og gi nødvendig kompetanse for å delta i, eller lede redningsoperasjoner i urbant miljø (modul 2).

 

Målgruppe

Modul 1: Personer med behov for å benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid.

Modu 2: Personer med behov for redningsteknisk kompetanse og som har gjennomført modul 1.

 

Målsetting

Målsettingen er å gi deltakeren en god grunnopplæring i sikker bruk av fallsikringsutstyr, en innføring i lover og regler og anbefalt sikker praksis. Videre gjennomgås utstyrets oppbygging, egenskaper, bruksområder og krav til vedlikehold og kontroll.For de som også deltar på modul 2 er målet at de etter endt kurs skal være i stand til å delta i eller lede redning av personer fra høyden i urbane omgivelser.

 

Dokumentasjon

Etter gjennomført kurs sendes dokumentasjonen til Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS) som utsteder Kompetansebevis.

 

Innhold og informasjon om kurset:

 

Kursene gjennomføres i henhold til NS9610:2020 og modul 1 er tilpasset personell som ikke har krav til redning av annet personell. For personell uten krav til redningskompetanse er maksimalt intervall for re-trening 4 år. For personell som skal kunne redde andre fra et høyere nivå er intervallet for retrening 2 år i henhold til NS 9610. Kursene gir en enkel og lettfattelig gjennomgang av lover og regler, anbefalt praksis for sikker bruk av fallsikringsutstyr i forskjellige arbeidssituasjoner og daglig vedlikehold/kontroll. Videre blir det gjennomgått ulike teknikker for redning, krav til festepunkter og krav til årlig kontroll. Utarbeidelse av sikker jobbanalyse (SJA) og beredskapsplaner blir også gjennomgått. I den praktiske delen skal deltakerne utarbeide en SJA og dermed også en beredskapsplan, samt øve med bruk av fallsikringsutstyr. Utstyr som gjennomgås:

· kroppssele (NS-EN 361);

· sittesele (NS-EN 813);

· fangline og falldemper (NS-EN 355);

· støttestropp (NS-EN 358);

· permanente vertikale systemer (NS-EN 353-1);

· midlertidige vertikale systemer (NS-EN 353-2);

· støtte- og posisjoneringssystemer (NS-EN 358, NS-EN 1891 og NS-EN 12841, klasse A og C);

· heisesystemer brukt til posisjonering (NS-EN 1496);

· fallblokk (NS-EN 360);

· fallblokk (NS-EN 360, NS-EN 1496) med nødsveiv;

· midlertidige forankringsanordninger (NS-EN 795);

· midlertidige horisontale forankringsanordninger (NS-EN 795);

· midlertidige forankringsanordninger (trefot og andre stativer) (NS-EN 795);

· permanente forankringsanordninger;

· forankringspunkter i struktur;

· forankringspunkter i stillas;

· bruk av tautaljer til låring og heising;

· avlastningsstropp;

· koblingstykker;

· stolpesko;

· kontroll av stolper