Forsiden / Kurs / ADR(Farlig gods)

ADR(Farlig gods)

MIP Sikkerhetssenter (Brannstasjonen i MIP) arrangerer ADR-kurs i Mo i Rana for alle som frakter, lagrer, håndterer eller har befatning med farlig gods.
Kurset er et kompetansegivende og leder frem til utstedelse av ADR-kompetansebevis.
 
Nye grupper av sjåfører som transporterer farlig gods må ha dokumentert kompetanse. Fra 1. januar 2007 kreves det kompetansebevis av blant annet de som transporterer farlig gods med varebil.
Med de nye bestemmelsene vil kravet til ADR-kompetansebevis være likt for alle farlig gods klasser, og være uavhengig av kjøretøyets tillatte totalvekt.
Kursene arrangeres som åpne kurs eller etter avtale med grupper.
På forespørsel arrangerer vi også kurs andre steder i landet.