Forsiden / Kurs / 35 timer etterutdanning for yrkessjåfører

35 timer etterutdanning for yrkessjåfører

Mo Industripark har godkjenning som lærested for etterutdanning av yrkessjåfører og gjennomfører kurs på både gods- og persontransport.

Litt informasjon om etterutdanningen for yrkessjåfører:

Pris: 7750.- (Eventuell behov for leie av bil kan komme i tillegg)

Eventuell påbyggingsdag for persontransport etter gjennomført godskurs, pris kr. 1.900,-.

Som yrkessjåfør er du en viktig ressursperson på norske veger. Fra 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette innebærer at alle sjåfører skal ta etterutdanning hvert femte år. På den lokale trafikkstasjonen får man informasjon om når du må fornye førerkortet. Etter nye regler i 2017 kan kurset tas inntil 6 måneder før utløp av sertifikatet. Det vil allikevel være utløpsdatoen på sertifikatet som blir gjeldende også for yrkessjåførkompetansen.

Hensikten med den nye utdanninga er å ivareta sikkerheten for deg som yrkesutøver og forbedre trafikksikkerheten generelt.

Etterutdanninga skal etablere en arena for erfarings- og meningsutveksling sjåførene imellom. Kompetanseheving og felles utfordringer står i fokus.

Utdanninga består av fem dager à sju timer – til sammen 35 timer.

Oppmøtet er obligatorisk, men det er ingen eksamen. Alle dagene må tas i løpet av seks måneder, og er en forutsetning for å få fornyet yrkessjåførkompetansen.

For å få utstedt nytt yrkessjåførbevis må du møte opp på en trafikkstasjon senest tre måneder etter at utdanninga er avsluttet.

Under de fem dagene repeteres og utdypes enkelte tema fra grunnutdanningen.

-Aktuelle lovbestemmelser

-Førstehjelp og ulykkesberedskap

-Service og kundebehandling

-Arbeidsmiljø

-Ergonomi, helse og ernæring

-Kriminalitet og smugling

-Ny teknologi

-Sikring av last

-Bedriftsinterne behov

-Generell trafikksikkerhet

-Optimal og sikker kjøring med buss eller lastebil

For informasjon om kursdatoer og forskjellige løsninger for avviklingen(Helgekurs/ukeskurs), se vår kurskalender.

Hvis du ønsker å vite mer om dette, så ta kontakt med vår kurskoordinator på tlf. 75136204