Forsiden / Kurs

Kurs og øvelser ved MIP Sikkerhetssenter Mo i Rana

Kurssenteret ved brannstasjonen i Mo Industripark har møterom, dusj og garderobeanlegg. Øvelsesenteret, som ligger ca. 100 meter fra brannstasjonen, gir anledning til praktiske øvelser i brannvern, redning og røykdykking i egen containerrigg. Vi har eget anlegg for slokking av gassbranner i både flytende og gassform.

Vi har strenge HMS-krav til alle kurs. Alle kurs og øvelser har egne prosedyrebeskrivelser og sikkerhetssrutiner. Disse kan om ønskelig fremlegges for kunde før avtale om kurs gjøres. MIP Sikkerhetssenter er sertifisert av ASAS Sertifisering AS (godkjenning ATS-312), Achilles JQS og Rådet for vedlikehold og kontroll av brannslokkeutstyr.

Instruktørene ved MIP Sikkerhetssenter er utdannet ved opplæringsavdelingene til Norges Brannskole, NSO, Noorsi mm. Der det stilles andre krav til instruktører, oppfyller vi selvsagt disse krav. Alle instruktører har lang erfaring som instruktører og som utrykningspersonell.

Til venstre på siden finner du en nærmere beskrivelse av de kurstilbud vi har. Her har vi beskrevet pris, innhold, målgrupper og målsetninger ved kurs og øvelsene. Det utstedes kursbevis og samlet dokumentasjon til bestiller på alle kurs. Vi registrerer i tilegg alt i vår kursdatabase, for å kunne fremskaffe dokumentasjon i ettertid. Dette er selvsagt inkludert i kursavgiften.

Åpne kurs med kursdatoer og påmeldingsstatus:

Kurstype/Navn på kurs: Kursdatoer: Status:
G4 Traverskran, modul 1.1, 2.3 og 2.7, 5 dager 7. til 11. januar Gjennomført
G11, modul 2.3, stropp- og anhuk, 3 dager 7. til 9. januar Gjennomført
G4 Traverskran, modul 3.7 innføring i praktisk bruk, 1 dag 14. og 15. januar Gjennomført
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 14. til18. januar Gjennomført
Grunnopplæring for Industrivernet, 3 dager 16. til 18. januar Gjennomført
Røykdykkerkurs for Industrivernet, 3 dager 23. til 25. januar Gjennomført
Varme arbeider, 1 dag, sertifisering 25. januar Gjennomført
Maskinfører, 4 dager, modul 1.1 og 2.1 28. til 31. januar Gjennomført
Maskinfører, 1 dag innføring i praktisk bruk for M2 og M4 1. og 4. februar Gjennomført
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 4. til 8. februar Gjennomført
Truckfører, komplett kurs. 5 dager for klassene T1, T2 og T4 11. til 15. februar Gjennomført
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 18. 22. februar Gjennomført
Fallsikring, AML/OLF 113, 1 dag 22. februar Gjennomført
Varme arbeider, 1 dag, sertifisering 25. februar Gjennomført
Sikker bruk av personløfter, 2 dager, ABC (alle klasser) 28/2-1/3 Gjennomført
ADR Grunnkurs m/tank, helgekurs 8. til 10. mars Gjennomført
ADR kl. 1 10. mars Gjennomført
Varme arbeider, 1 dag, sertifisering 11. mars Gjennomført
Fallsikring, AML/OLF 113, 1 dag 22. mars Gjennomført
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 25. til 29. mars Gjennomført
Truckfører, komplett kurs. 5 dager for klassene T1, T2 og T4 1. til 5. april Gjennomført
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 24. til 30. april Fulltegnet
Maskinførerkurs modul 1.1 og 2.1, 4 dager 6. til 9. mai Ledige plasser
Grunnkurs i Innsatsledelse modul 2, 2 dager 8. og 9. mai Få ledige plasser
Maskinførerkurs modul 3.1, 1 dag 10. mai Ledige plasser
Varme arbeider, 1 dag 13. mai Ledige plasser
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 20. til 24. mai Fulltegnet
Grunnkurs i Innsatsledelse modul 2, 2 dager 5. og 6. juni Ledige plasser
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 17. til 21. juni Ledige plasser
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 19. til 23. aug. Ledige plasser
35 timer etterutdanning for yrkessjåfører, YSK, 5 dager 16. til 20. sept. Ledige plasser

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er

godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset. På MIP Sikkerhetssenter jobber vi hele tiden for å bli bedre i det vi gjør. Som et ledd i

det arbeidet lar vi alle deltakere på våre kurs evaluere oss på en skala fra 1-5. Nedenfor ser du utviklingen fra 2014 til nå (snitt alle evalueringer/år):

År: Evaluering:
2014 4,71
2015 4,77
2016 4,79
2017 4,83
2018 4,83

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette? Send oss en epost til mipsikkerhetssenter@mip.no eller ring oss på tlf +47 75 13 62 04 eller +47 75 13 63 80 for en hyggelig og uforpliktende prat.