Forsiden / Tjenester

Tjenester

MIP Sikkerhetssenter har døgnkontinuerlig beredskap i Mo Industripark. Her har vi ansvaret for vedlikehold av alt utstyr som er i industriparken. Vi har avtaler med over 100 bedrifter på kontroll og vedlikehold av deres utstyr ifbm. brann og førstehjelp. Vi har alle de nødvendige sertifikater og godkjenninger.

Til venstre på siden er det beskrevet de fleste tjenester vi kan levere. Vi har en systematisk oppfølging i vedlikeholdsavtaler med bedrifter. Dette sikrer at utstyret er i tilfredstillende stand når det er behov for det. Når en uønsket hendelse inntreffer, er det av uvurderlig verdi at utstyret fungerer. Vi har satt priser, og de er i høyeste grad konkuransedyktige med andre aktører på dette feltet.

Når vi har utført en tjeneste for en bedrift, søker vi alltid å utstede dokumentasjon av oppdraget. Denne skal være i en form at den kan fremlegges i revisjon fra myndigheter el.