Forsiden / Kurs

Kurs og øvelser ved MIP Sikkerhetssenter Mo i Rana

Kurssenteret ved brannstasjonen i Mo Industripark har møterom, dusj og garderobeanlegg. Øvelsesenteret, som ligger ca. 100 meter fra brannstasjonen, gir anledning til praktiske øvelser i brannvern, redning og røykdykking i egen containerrigg. Vi har eget anlegg for slokking av gassbranner i både flytende og gassform.

Vi har strenge HMS-krav til alle kurs. Alle kurs og øvelser har egne prosedyrebeskrivelser og sikkerhetssrutiner. Disse kan om ønskelig fremlegges for kunde før avtale om kurs gjøres. MIP Sikkerhetssenter er sertifisert av ASAS Sertifisering AS (godkjenning ATS-312), Achilles JQS og Rådet for vedlikehold og kontroll av brannslokkeutstyr.-

Instruktørene ved MIP Sikkerhetssenter er utdannet ved opplæringsavdelingene til Norges Brannskole, NSO, Noorsi mm. Der det stilles andre krav til instruktører, oppfyller vi selvsagt disse krav. Alle instruktører har lang erfaring som instruktører og som utrykningspersonell.

Til venstre på siden finner du en nærmere beskrivelse av de kurstilbud vi har. Her har vi beskrevet pris, innhold, målgrupper og målsetninger ved kurs og øvelsene. Det utstedes kurs-/kompetansebevis på alle våre kurs. Deltakelse registreres alltid inn i egen database og vi har sammarbeidsavtaler med SFS og NBF som sikrer registrering av sertifisert- og dokumentert opplæring, samt varme arbeider i landsdekkende kompetanseregistre.

Åpne kurs med kursdatoer og påmeldingsstatus:

Kurstype/Navn på kurs: Kursdatoer: Status:
G4, traverskran, M 1.1, 2.3, 2.7, 5 dager 14-18/8-23 Fulltegnet
G4, Innføring i praktisk bruk, M 3.7, 1 dag 21/8-23 Fulltegnet
G4, Innføring i praktisk bruk, M 3.7, 1 dag 22/8-23 Fulltegnet
35 timer etterutdanning av yrkessjåfører, YSK, 5 dager 21-25/8-23 Fulltegnet
Fallsikring etter NS 9610, 1 dag 24/8-23 Fulltegnet
Varme arbeider, 1 dag 25/8-23 Noen ledige plasser
Trucfører, alle moduler og oppkjøring, 5 dager 28/8-1/9-23 Fulltegnet
Maskinfører, modul 1.1, 2.1 og 3.1, 4 dager 4-7/9-23 Ledige plasser
Maskinfører, innføring i praktisk bruk, modul 3.1, 1 dag 8/9-23 Ledige plasser
Maskinfører, innføring i praktisk bruk, modul 3.1, 1 dag 13/9-23 Ledige plasser
G4, traverskran, M 1.1, 2.3, 2.7, 5 dager 11/9-23 Ledige plasser
35 timer etterutdanning av yrkessjåfører, YSK, 5 dager 18-22/9-23 Fulltegnet
G4, Innføring i praktisk bruk, M 3.7, 1 dag 18/9-23 Ledige plasser
G4, Innføring i praktisk bruk, M 3.7, 1 dag 19/9-23 Ledige plasser
Fallsikring etter NS 9610, 1 dag 21/9-23 Ledige plasser
Varme arbeider, 1 dag 25/9-23 Ledige plasser
Truckfører alle moduler og oppkjøring, 5 dager 25-29/9-23 Ledige plasser
35 timer etterutdanning av yrkessjåfører, YSK, 5 dager 16-20/10-23 Fulltegnet
Varme arbeider, 1 dag 23/10-23 Ledige plasser
ADR Grunnkurs m/tank, start fredag kl. 16.00 27-29/10-23 Ledige plasser
ADR, kl. 1, sprengstoff 29/10-23 Ledige plasser
35 timer etterutdanning av yrkessjåfører, YSK, 5 dager 13-17/11-23 Ledige plasser
Varme arbeider, 1 dag 20/11-23 Ledige plasser
35 timer etterutdanning av yrkessjåfører, YSK, 5 dager 11-15/12-23 Ledige plasser
Varme arbeider, 1 dag 18/12-23 Ledige plasser
     

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er

godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset. På MIP Sikkerhetssenter jobber vi hele tiden for å bli bedre i det vi gjør. Som et ledd i

det arbeidet lar vi alle deltakere på våre kurs evaluere oss på en skala fra 1-5. Snittet for alle evalueringer/år siden 2014 ligger på 4,8.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette? Send oss en epost til mipsikkerhetssenter@mip.no eller ring oss på tlf +47 75 13 62 04 eller +47 75 13 63 80 for en hyggelig og uforpliktende prat.